Corona maatregelen

Momenteel is de wereld in de ban van het corona virus. Er zijn verregaande maatregelen in werking

gesteld om verdere besmettingen tot het minimum te beperken en dagelijks komen er nieuwe

maatregelen bij. Uiteraard volgen wij deze actualiteiten op de voet en nemen wij ook de nodige

maatregelen.

Daarnaast zullen wij, met inachtneming van de voorschriften, alles binnen onze mogelijkheden te

doen om onze werkzaamheden zo veel mogelijk doorgang te geven. Het voorjaar staat weer voor de

deur en ook dit jaar willen we zoveel mogelijk mensen helpen zich voor te bereiden op de hoge

temperaturen die komen gaan.

Welk effect hebben de maatregelen voor showroombezoek, inmeetafspraken, montage, reparatie

en planning?

Personele bezetting; wie ziek is blijft thuis

Binnen ons bedrijf zijn strikte afspraken gemaakt met al onze medewerkers. Indien zij of iemand uit

hun omgeving verschijnselen vertoont van griep, verkoudheid of koorts blijven ze thuis. We willen te

allen tijde voorkomen dat mensen met ziekteverschijnselen in contact komen met anderen.

Gevolgen voor onze planning proberen we zo veel mogelijk te beperken maar zullen we niet geheel

kunnen voorkomen. We rekenen hiervoor op uw begrip.

Showroombezoek.

Tenzij anders vermeld op de website zijn wij op aangegeven tijden gewoon geopend. Er worden

geen handen geschud. Indien er meerdere bezoekers tegelijk zijn verzoeken we gepaste afstand te

houden. Een aantal contacten wordt hiermee tot het minimum beperkt.

Uiteraard verzoeken we u uw bezoek uit te stellen wanneer u verschijnselen van koorts over

verkoudheid vertoont.

Afspraken bij u thuis (inmeten/monteren/repareren).

De meeste werkzaamheden kunnen wij uitvoeren zonder persoonlijk contact of met in achtneming

van een minimale afstand van 2 meter. Bijvoorbeeld werkzaamheden aan de buitenkant van de

woning. Moeten we toch binnen zijn kan er voor worden gekozen in afstemming minimaal 2 meter

afstand in acht te nemen of deze werkzaamheden op een ander moment uit te voeren. Dat kan in de

praktijk betekenen dat we onze buitenzonwering monteren en later terugkomen voor het

afwerken/aansluiten aan de binnenzijde van uw woning.

Vertoont u ziekteverschijnsel, geef het ons door!

Uiteraard willen wij ook onze medewerkers maximaal beschermen tegen besmetting. Heeft u een

afspraak staan met ons? Geef het ons door zodat we samen naar een gepaste oplossing kunnen

zoeken.

Regelmatig handen wassen.

Zorgvuldig handen wassen is erg belangrijk. Bij binnenkomst en bij vertrek maken onze medewerkers

graag van uw faciliteiten gebruik om hun handen te wassen. Wij raden u aan hetzelfde te doen. In

het bijzonder nadat er contact is geweest met overgedragen zaken zoals een afstandsbediening,

pinapparaat, werkbon etc.

Met vriendelijke groeten Nizon zonwering.

Onze merken

Somfy
Brustor
Harol
Dickson
Verosol
Unilux
Velux
Zonnelux
Website gerealiseerd door Simorix